Kentsel Dönüşüm Başvuru Evrakları

Kentsel Dönüşüm Başvuru Evrakları

Kentsel Dönüşüm
Kentsel dönüşüm, imara aykırı, teknik altyapı ve donatılardan yoksun, kentsel bir alanın modern şehircilik anlayışı ile ekonomik ve toplumsal eylemleri de dikkate alarak altyapı koşullarının iyileştirilerek afet riskinin azaltılması amacıyla yenilenmesi şeklinde tanımlanabilir. Kentsel dönüşüm alan ve parsel bazında uygulanabilir.  Riskli Alan olarak ilan edilen alanlarda kentsel dönüşüm için bireysel başvuruya gerek yoktur. Riskli olarak ilan edilmemiş alanlarda vatandaşlar bireysel olarak parsel bazında başvuru yapabilirler. Kentsel dönüşüm başvuruları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisanslı olan firmalara, yapı sahibi tarafından yapılır. Kentsel dönüşüm başvurusu için istenen evrakalar yapının taşıyıcı türüne ve kullanılan malzemeye göre değişiklik gösterir. Betonarme yapılar için kentsel dönüşüm başvuru evrakları: Kimlik Fotokopisi Tapu Fotokopisi Güncel Tapu Kayıt Sureti Emlak Vergi Beyanı Numarataj (Mevcutsa) Mimari ve Statik Proje Ruhsat ve İskan Belgeleri Hisse Malikleri Listesi(Kat İrtifakı Yok İse)…
Read More
Kentsel Dönüşüme Kimler Başvuru Yapabilir?

Kentsel Dönüşüme Kimler Başvuru Yapabilir?

Kentsel Dönüşüm
Kentsel Dönüşüm kapsamında riskli olarak ilan edilmiş alanlarda bireysel başvuruya gerek duyulmaksızın yapınız kentsel dönüşüme tabi tutulur. Kentsel dönüşüm kapsamında riskli olarak ilan edilmemiş alanlarda bulunan parsellerdeki yapılar için yapının maliklerinden biri tarafından yapılan başvuru ile kentsel dönüşüm sürecine dahil olunur. Kentsel dönüşüm başvurusu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisanslanmış olan firmalara e-devlet üzerinden yapının bir maliki tarafından yapılır. Daha sonra lisanslı firmanın yerinde yaptığı incelemeler, beton dayanımı ve zemin etüdü raporunun da dahilinde oluşturulan modellemenin analizi sonucunda yapınızın riskli olup olmadığı belirlenir.
Read More